193/9-10 หมู่ 4 ถนนรามอินทรา แขวงอนุเสาวรีย์ ก.ม. 4 เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 โทร 086-355-0454 , 02-9863557-8 แฟ๊ก 02-9863559